Toelatingscriteria

 

Bamzai.Net is een besloten netwerk voor zelfstandig ondernemende beleidsadvies - en management professionals uit de zorg- en welzijnssector.

Leden beschikken over grote kennis en ervaring van het gezondheidszorgdomein. Al dan niet met een specialisatie in een bepaalde sector, of richting. Deze beslotenheid van ervaring en expertise in het ledennetwerk kan gewaarborgd blijven door het hanteren van toelatingscriteria.
Zodoende zal het ledennetwerk bekend blijven als het ledennetwerk van professionals. Aangezien niet elke opdracht gelijk is, hoeft toch ook niet elke professional over gelijke ervaring te beschikken.

Bij de selectie is de opgebouwde ervaring en reputatie van kandidaatleden belangrijk. Echter ook de voordracht door een lid weegt in sterke mate mee bij de toelating. Selectie kent daarentegen altijd een subjectieve component. Dit is onoverkomelijk.

Door de selectiemaatlat hoog te leggen bouwen we een zekerheid op dat als we zelf een opdracht aan het ledennetwerk voorleggen, we er op kunnen vertrouwen dat deze opdracht daadwerkelijk goed uitgevoerd wordt, volgens de eigen hoge standaarden.

Deze regels zijn gespecificeerd in de Samenwerkingsafspraken Bamzai.net.